× VELKOMMEN BPA-ORDNING DET KAN DU BRUGE OS TIL OM OS KONTAKT

HEJ MED DIG!

Du har nu tastet dig ind på BPA·Centralens hjemmeside
- din helt egen ledsagerservice og handicaphjælp.

Her kan du finde alt om BPA (Borgerstyret Personlig
Assistance), hvordan ordningen fungerer, og hvad den
omfatter. Hvis du ikke allerede har fået bevilget en BPA,
kan vi også vejlede dig om, hvordan du ansøger din
kommune om en BPA.

Kan du ikke komme i betragtning til en BPA ordning,
men indimellem blot har brug for ledsagerservice
eller anden form for handicaphjælp, så kan du også
trygt henvende dig til os.

HVAD ER EN BPA-ORDNING

Hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne og et behov, der gør det
nødvendigt, at yde ganske særlig støtte til
pleje, overvågning og ledsagelse, kan kommunen
bevilge tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere -
såkaldt borgerstyret personlig assistance efter
servicelovens § 96. Ordningen forkortes BPA.

Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært
fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve
en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt
i din egen bolig.

Læs her om betingelserne for at få bevilget en BPA

DU BESTEMMER

- vi holder styr på timerne

Når først du har fået bevilget en BPAordning, står det dig
frit for selv at vælge, hvem du vil have til at administrere
den og sørge for, at du får de ydelser, du har brug for.

Vælger du os, fastlægger vi sammen med dig, dine pårørende
eller værge, hvordan de bevilgede timer skal fordeles, på hvilke
ydelser og hvornår.

Vi sørger så for at holde styr på timerne og sikrer, at du får de ydelser, du har brug for på de aftalte tidspunkter.

DU KAN BRUGE OS TIL:

Ledsagerservice i hverdagen, til familefester, koncerter o.lign samt på ferier.

Personlig pleje og anden form for hjælp

Nattevagt og overvågning (KOL og ALS)

DU KAN TRYGT REGNE MED OS

- vores fokus er kun på dit behov

Målet med servicelovens § 96 er, at du skal kunne leve
en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt.
Derfor er vores virksomhedsfilosofi, at i alt hvad vi gør,
er vores fokus konstant på, hvordan vi bedst tilgodeser
dine behov.

BPA·Centralen er en udløber af Plejegruppen Danmark A/S og vores medarbejdere er alle uddannet og har erfaring inden for plejesektoren. Flere har desuden gennemgået kurser på områder som KOL, ALS, spastiske lidelser, sclerose, demens m.v.

VORES VISION ER :

Gennem individualiserede serviceydelser at bidrage til vores brugeres livskvalitet.

VORES VISION ER :

Altid at bevare vores fokus på dine specielle behov og sikre dig en god oplevelse.

KONTAKT OS

BPA·Centralen A/S
Strandvejen 267C
2920 Charlottenlund

Email: kontakt@bpacentralen.dk

CVR-nr.: 36410620

TELEFON

70 60 50 77

TELEFON

70 60 50 77

HEJ MED DIG!

Du har nu tastet dig ind på BPA·Centralens hjemmeside - din helt egen
ledsagerservice og handicaphjælp.

Her kan du finde alt om BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), hvordan
ordningen fungerer, og hvad den omfatter. Hvis du ikke allerede har fået
bevilget en BPA, kan vi også vejlede dig om, hvordan du ansøger din
kommune om en BPA.

Kan du ikke komme i betragtning til en BPA ordning, men indimellem blot
har brug for ledsagerservice eller anden form for handicaphjælp, så kan
du også trygt henvende dig til os.

HVAD ER EN BPA-ORDNING

Hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et behov, der gør
det nødvendigt, at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse, kan kommunen
bevilge tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere - såkaldt borgerstyret personlig assistance
efter servicelovens § 96. Ordningen forkortes BPA.

Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært fysisk eller psykisk
handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt
som muligt i din egen bolig.

Læs her om betingelserne for at få bevilget en BPA

DU BESTEMMER

- Vi holder styr på timerne

Når først du har fået bevilget en BPAordning, står det dig frit
for selv at vælge, hvem du vil have til at administrere den og
sørge for, at du får de ydelser, du har brug for.

Vælger du os, fastlægger vi sammen med dig, dine pårørende
eller værge, hvordan de bevilgede timer skal fordeles, på hvilke
ydelser og hvornår.

Vi sørger så for at holde styr på timerne og sikrer, at du får de
ydelser, du har brug for på de aftalte tidspunkter.

DU KAN BRUGE OS TIL :

Ledsagerservice i hverdagen, til
familefester, koncerter o.lign samt
på ferier.

Personlig pleje og anden form
for hjælp

Nattevagt og overvågning
(KOL og ALS)

DU KAN TRYGT REGNE MED OS

- Vores fokus er kun på dit behove

Målet med servicelovens § 96 er, at du skal kunne leve en
tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt. Derfor er
vores virksomhedsfilosofi, at i alt hvad vi gør, er vores fokus
konstant på, hvordan vi bedst tilgodeser dine behov.

BPA·Centralen er en udløber af Plejegruppen Danmark A/S og
vores medarbejdere er alle uddannet og har erfaring inden for
plejesektoren. Flere har desuden gennemgået kurser på
områder som KOL, ALS, spastiske lidelser, sclerose, demens m.v.

VORES VISION ER :

Gennem individualiserede serviceydelser at bidrage til vores
brugeres livskvalitet.

VORES MISSION ER :

Altid at bevare vores fokus på dine specielle behov og sikre
dig en god oplevelse.

KONTAKT

BPA·Centralen A/S
Strandvejen 267C
2920 Charlottenlund

Email: kontakt@bpacentralen.dk

CVR-nr.: 36410620

TELEFON
70 60 50 77

DØGNVAGT
28 77 00 33